KWALITEITSCERTIFICATEN

ISO9001

Security masters streeft ernaar om ten allen tijde op een duurzame & efficiƫnte manier te werken, ethisch te handelen en haar diensten op een open, eerlijke en transparante manier aan te bieden.

Om kwaliteit van de diensten niet alleen hoog te houden maar tevens continu te verbeteren, en de organisatie af te stemmen op eisen van de klanten is de directie ervan overtuigd dat een goed functionerend kwaliteitsbeleid een belangrijk hulpmiddel is.

Het beleid binnen Security masters op kwaliteitsgebied werd omschreven in de Beleidsverklaring omtrent kwaliteit ofte het Kwaliteitshandboek.

Na een uitgebreide audit werd op 1/7/2013 het kwaliteitscertificaat ISO 9001 versie 2008 uitgereikt door AIB-Vincotte met als scope het leveren van bewakings- en brandwachtdiensten in havens en omliggende gebieden.

BVBO Secure Quality

De BVBO ( Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen ) is in 2009 gestart met het uitwerken van een kwaliteitscharter voor de private bewaking. Dit resulteerde in het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking. De BVBO beheert en voert zelf het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter uit.

Ieder lid, van de BVBO, waaronder ook Security masters, heeft een exemplaar van het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking ontvangen. Om het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking te behalen, dienen ondernemingen het volgende traject te doorlopen:

  1. Toepassing en integratie van het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking
  2. Externe audit op het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking
  3. Behalen en behouden van het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking