Bewakingsagent

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden om bewakingsagent te worden zijn de laatste jaren terecht verstrengd.
Men moet :

  • In het bezit zijn van een attest ‘psychotechnisch onderzoek’. De psychotechnische testen worden afgenomen door Selor
  • Geen gevangenisstraf hebben opgelopen, zelfs met uitstel, van 6 maanden of meer, noch een veroordeling hebben opgelopen voor één van de specifieke misdrijven zoals bepaald in art. 5 en 6 van de wet van 10 april 1990.
  • Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag van maximum 6 maanden oud kunnen voorleggen.
  • Ten volle 18 jaar zijn.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.
  • Geslaagd zijn in de opleiding voor bewakingsagent (zie ‘opleiding bewakingsagent’)

Opleiding bewakingsagent

Zij die een carrière binnen de bewaking ambiëren, moeten eerst een opleiding volgen. Hierdoor verkrijgt men het ‘Algemeen bekwaamheidsattest’ dat toelaat om binnen de bewakingssector tewerkgesteld te worden.

De opleiding omvat in totaal 132 lesuren en bestaat uit 2 hoofdblokken.
Het eerste blok van 30 uren omvat alle rechtsvakken en wordt afgerond met een examen bij SELOR.

Het tweede blok van 102 uren kan worden gevolgd bij een erkende opleidingsinstelling. Het omvat vakken zoals EHBO, observatie en rapportering, psychologische conflicthantering, fysieke ontwijkingstechnieken, etc.

Het examen wordt afgenomen door de opleidingsopstelling.

Daarnaast is er sinds kort een tweede wettelijk verplichte opleiding bijgekomen voor alle agenten werkzaam in het havengebied, met name de opleiding Havenbewakingsagent. Deze cursus omvat 16 uren met eveneens een examen.