Vergunning

Alle diensten van private veiligheid in Belgiƫ zijn geregeld door de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid, de Wet Tobback. Alle bedrijven die eronder ressorteren zijn vergunningsplichtig. Security Masters heeft een vergunning van de FOD Binnenlandse Zaken met het nummer 16.1119.02. , conform een M.B. van 10 maart 2008.

De vergunning dekt volgende activiteiten :

  • Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, al dan niet met hond, met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm.
  • Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.